Demedi deme: Birileri çok kötü bir şey planlıyor!

Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden önce, yürütmenin kanun teklifini, komisyon ve meclis çalışmalarını takip etmek ve mezkur kanunun gerekçeleri hakkında fikir sahibi olabilmek mümkündü. Aynı hususiyet Bakanlar Kurulunun çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) için de geçerliydi. KHK ile çıkarılan kararlarda tüm bakanların imzası mevcuttu ve çıkarılma amacı, ilgili bakanlığın kamuoyuna yansıyan açıklamaları ile rahatlıkla anlaşılabiliyordu. Ama sistem… Read More Demedi deme: Birileri çok kötü bir şey planlıyor!