Sahte bayrak operasyonu ve Mısır  

Rejimi değiştirmeyi hedefleyen iktidarların ilk yaptıkları icraatlardan biri de devletin dış politika eksenini, uluslararası ittifaklarını ve dost/düşman ülke tanımlamalarını değiştirmektir. Bu sayede mevcut rejimin kendisine meşruiyet ve tanınırlılık sağladığı dış politika araçları zaman içinde zayıflar ve ortadan kalkar. Böylece rejim değişikliğinin önündeki dış engellerden biri kalkmış olur. Bunun en güzel örneğini yakın zamanda İran sergilemişti.... Continue Reading →

Bir başka açıdan Gare harekatı

"Yeni Türkiye düzeni ve Muhaberat Devleti" isimli makalede, AKP iktidarının sözde terörle mücadele tarihine kara bir leke olarak geçecek olan Gare harekatını İkinci Roboski Faciası olarak tasvir etmiştim.  Muhakkak ki bu operasyon ‘muhaberat devletinin’ bir sonucu veya meyvesiydi. İşin içinde muhaberat var ise -ki bundan şüphe yok- halk ile paylaşılan bilgilerin doğruluğundan da şüphe etmek... Continue Reading →

Ergenekon’un HDP üzerinden Erdoğan ile hesaplaşması

Devlet idaresine daha fazla iştirak etme arzusu, vatandaşların politize olması ile sonuçlanmıştır. Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren vatandaşlık bilincinin gelişmesine paralel olarak halk her gün daha fazla siyasetle meşgul olmuştur. Vatandaşın politize olması ise, halkın zihniyetini ve fikriyatını yukarıdan aşağıya doğru kendi amaçları doğrultusunda değiştirmek isteyen jakoben Türk devletine, topluma daha fazla müdahale etmesi için yeni... Continue Reading →

Yeni Türkiye düzeni ve Muhaberat Devleti

Türkiye üniter bir devlettir. Üniter devlet ise “merkezi idarenin üstünlüğü” esasına dayanmaktadır. Burada, “devletin merkezi nedir veya neresidir” sorusunu sormak gerekiyor. Her üniter devlette olmasa da Türkiye gibi bazı üniter devletlerde yasama, yürütme ve yargı gibi müesseselerin yanında, bunların üstünde ve bunları gizli bir el şeklinde yöneten, yönlendiren veya en azından etkileyen bazı kurumlar da... Continue Reading →

Tarih ve Diğerleri

Döneminin tarihçileri olan vakanüvisler, yaşanan olayları yazarak kayda geçiren kişiler demektir. Osmanlı Devleti’nde tarihi öneme sahip olduğu düşünülen olaylar, devlet memuru olan vakanüvisler tarafından kayda geçirilirdi. Vakanüvisler sadece olayları değil aynı zamanda dönemin önemli görülen kişilerinin biyografilerini de yazarlardı. Gazetecilik ve siyaset biliminin henüz ortaya çıkmadığı veya gelişmediği dönemlerde vakanüvisler bir yönüyle gazetecilik faaliyeti yürütürlerdi.... Continue Reading →

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

Yukarı ↑