Cemaatin fay hatları: Neo Hariciler

Sıffin’de, İslam çağında meydana gelen ilk “din ve siyaset” savaşında, siyasi hareketin lideri Muaviye yenilmek üzere iken, bir hileye baş vurmuştu. “Aramızda Kur’an hakem olsun” manasına gelen, Şam’dan getirdiği büyük mushafı, Kur’an’ı, mızraklarının ucuna asarak Hz. Ali ve taraftarlarının karşısına çıktılar.  Hz. Ali tuzağın farkında idi ve zaten kazanmak üzere oldukları savaşı tamamlamak ve henüz … Okumaya devam et Cemaatin fay hatları: Neo Hariciler

NATO’nun kanayan beyni

Akıl bağ kurma yeteneğidir. Eşya ve hadiseler arasında aklı kullanarak bağ ve ilişki kurma ameliyesi ise fikirdir. Fikretme yani düşünme bir metot çerçevesinde olursa verimli ve isabetli sonuçlar alınabilir. Bilim adamları yaklaşık olarak 19 farklı düşünme metodu ortaya koymuşlardır. Ortaya çıkan problemlerin çözümünde, problemin mahiyetine uygun en doğru düşünme metodu kullanılarak en sağlıklı çözüme ulaşılabilir.  … Okumaya devam et NATO’nun kanayan beyni

Yunanistan yalnız değildir…

Cumhur Koalisyonu’nun küçük ama etkili ortağı ve şimdiye kadar bütün talepleri büyük ortak tarafından itina ile yerine getirilen MHP lideri Devlet Bahçeli, tarihi bir hamle ve/veya hata yaparak Yunanistan’dan toprak talebinde bulundu:   “Milletimizin acil beklentisi Ege’de hakim olan statükonun sorgulanması; adil, eşit ve hakkaniyetli şekilde dengelenip değiştirilmesidir.Oniki Ada’nın coğrafi, siyasi ve diğer özellikleri hesaba katılarak … Okumaya devam et Yunanistan yalnız değildir…

Yeni bir Sevr’e giderken

100 yıl önce 10 Ağustos’ta Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması imzalanmıştı.  Herkes Sevr Antlaşması'na imza koyan Sadrazam Damat Ferit Paşa’yı vatana ihanet etmekle suçlamayı tercih eder. Muhakkak ki Damat Ferit kötü bir iş yapmıştı. Ama pek kimse Sevr’e giden yolun taşlarını döşeyen İttihat ve Terakki Partisi’nden bahsetmek istemez. Böylece çok büyük bir … Okumaya devam et Yeni bir Sevr’e giderken

Dağılan bulmaca: 15 Temmuz

Türkiye tarihinde tam olarak çözümlenemeyen ama etkisi itibari ile tarihte büyük kırılmalara sebep olan olaylar çoktur.  Mesela; Türkiye tarihi ile adeta özdeşleşmiş darbelerin tam olarak deşifre edilebildiği söylenemez. Ama sonuçlarını bütün bir toplum çekmiştir ve çekiyor. Bütün darbelerin bir tarihi yazılmıştır ama bu tarih genellikle darbecilerin tesirinde ve kontrolünde yazıldığından, gerçeği bütün çıplaklığı ile yansıttıkları … Okumaya devam et Dağılan bulmaca: 15 Temmuz