VARIOUS

 • Tarih ve Diğerleri

  Döneminin tarihçileri olan vakanüvisler, yaşanan olayları yazarak kayda geçiren kişiler demektir. Osmanlı Devleti’nde tarihi öneme sahip olduğu düşünülen olaylar, devlet memuru olan vakanüvisler tarafından kayda geçirilirdi. Vakanüvisler sadece olayları değil aynı zamanda dönemin önemli görülen kişilerinin biyografilerini de yazarlardı. Gazetecilik ve siyaset biliminin henüz ortaya çıkmadığı veya gelişmediği dönemlerde vakanüvisler bir yönüyle gazetecilik faaliyeti yürütürlerdi.… Continue reading

 • Cemaatin Doğal Sınırları

  Cemaatin Doğal Sınırları

    Sosyal Bilimlerin araştırma metotları kullanılarak ve geniş bir yelpazedeki çeşitli verilere dayanarak yapılacak bir araştırmanın doğruya en yakın neticeleri vermesini bekleyebiliriz. Sosyal hadiseler tıpkı fizik kuralları gibi değişmez kaidelere bağlıdır. Dikkatle izlendiğinde; sosyal hadiseler arasındaki sebep sonuç ilişkisinin, fen bilimlerinde geçerli olan sebep sonuç ilişkisi kadar katı olduğunu görebiliriz. Aslında bahsettiği şey; “Adetullah veya… Continue reading

 • Why Did Political System Change in Turkey?

  Why Did Political System Change in Turkey?

  The regime has changed in Turkey. The country moved to a Turkish-style presidential system. After three constitutional monarchies and three Republican experiences over the span of 200 years, the parliamentary regime has ended and a totalitarian “Islamic National Socialist” regime has been established. Representatives of three irreconcilably different regimes, whose co-existence is normally impossible, cobbled together around… Continue reading

 • İslam Siyaset Düşüncesinin Temel Dinamikleri

  İslam Siyaset Düşüncesinin Temel Dinamikleri

    “İslam siyaset düşüncesi çağdaş hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilir mi? Ve çağdaş hayatın ihtiyaçlarına cevap verecek İslam siyaset teorisinin temel dinamikleri nelerdir?” Bu sorular bu makalenin cevabını aradığı araştırma sorularıdır. Siyaset düşüncesi; insan aklının toplum ve olguları ile tepkimeye girmesinin neticesinde ortaya çıkan ve insanın mutluluğunu tasavvur eden fikirler manzumesidir. Siyaset düşüncesi, toplumun geçirdiği değişim… Continue reading

 • Cemaat Cuntaları

  Cemaat Cuntaları

    Bu makalede 15 Temmuz Hain Darbe Teşebbüsünün; Fethullah Gülen ile muhtemel ilgisini, Cemaate yönelik hedeflerini ve Cemaat üzerindeki sonuçlarını tartışacağız. Darbe teşebbüsünün Cemaat ayağını ve etkilerini değerlendireceğiz. Cemaat Cuntaları Hadiseyi anlamak için tarihi arka zemine bakmak gerekir. Bunun için 15-20 yıl kadar geriye gidip, o dönemin olayları analiz edilmelidir. O yıllarda ve sonrasında Türkiye’de… Continue reading

About Me

Ali Agcakulu is an academic, author, and columnist. After he graduated from the Graduate School of Social Sciences at the Yildiz Technical University in 2016, he worked as a Postdoctoral research fellow at The Catholic University of America. He published two books; “The Brief History of Kurdish Nationalism” and “Said Nursi’s Political Theory or The Reform of Islamic Political Thought”. As a journalist, he was a columnist with Rota Haber and Ocak Medya news websites between 2015-2019. He also has many academic and semi-academic articles published in various magazines and newspapers. He is currently a columnist with the Ahval News website. His expertise is on the history and philosophy of Turkey’s relationships between religion and politics.

Haber bülteni