Jön Kürtler

Jön Kürtler, bir yönü ile Osmanlı Devleti’nin Kürtlere uyguladığı göçürme politikasının bir ürünüdür. Yarı bağımsız Kürt Emirlikleri II. Mahmut ile başlayan merkeziyetçi politikalar ile dağıtılmışlardı. 1892’de de İstanbul’da dağıtılan Kürt aşiretlerinin çocukları için özel bir “Aşiret Mektebi” kurulmuştu. Ağa ve mirlerin çocukları daha ziyade bu okulda okutuluyorlardı. Aldıkları eğitim ile bu çocukların devlete bağlılıkları sağlanıyordu. … Okumaya devam et Jön Kürtler