ABOUT ME/HAKKIMDA

Ali Agcakulu is the academic, author and columnist. After he graduated from the Graduate School of Social Sciences at the Yildiz Technical University in 2016, he worked as a Post-doctorate research fellow at The Catholic University of America. He published two books; “The Brief History of Kurdish Nationalism” and “Said Nursi’s Political Theory or The Reform of Islamic Political Thought”.  As a journalist, he was a columnist with Rota Haber news website in 2015. He has many academic and semi-academic articles published in the various magazines and newspaper. He is currently a columnist in the Ahvalnews and Ocak Medya news websitesi. His expertise is on the history and philosophy of relationships between religion and politics in Turkey.

 

Akademisyen, yazar ve gazeteci Ali Ağcakulu, 2016’da Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora derecesini aldıktan sonra, The Catholic University of America’da Post doktora çalışması yaptı. Yazarın “Kürt Milliyetçiliğinin Kısa Tarihi” ve “Said Nursi’nin Siyaset Teorisi veya İslam Siyaset Düşüncesinde Reform” adıyla yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır. 2015 yılında Rota Haber’de köşe yazarlığı yapan gazetecinin, akademik ve yarı akademik yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Halen Ahvalnews ve Ocak Medya adlı haber sitelerinde de köşe yazarlığı yapan yazarın uzmanlığı, Türkiye’de din ve siyaset ilişkilerinin tarihi ve felsefesine dairdir.