Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi

“Beşer tarihinde bizim şu milletimiz kadar kendi âbâ u ecdâdına düşman ikinci bir millet gösteremezsiniz. Her milletin sonradan gelenleri, önce gelmiş geçmiş seleflerini ister ilim adamı, ister içtimâiyatçı, isterse bir veli olsun alkışlamış ve tebrik etmiştir.” Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Mevkıfü’l-akl ve’l-ilm ve’l-âlem min Rabbilâlemîn isimli eseri. Zaman Mustafa Sabri Efendi’yi bir kez daha haklı çıkardı maalesef. Şeyhülislam … Okumaya devam et Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi