Şimdi ne olacak?

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını durdurmak amacıyla ortaya çıkmış birçok fikir akımı vardır: Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık, Adem-i Merkeziyetçilik ve Kürtçülük. Osmanlıcılık fikrini savunanlar, Osmanlı Devleti sınırları dahilinde yaşayan bütün vatandaşların din, dil ve ırkına bakılmaksızın, “Osmanlı Vatanı” ideali etrafında birleşmeleri ile Osmanlı Devleti’nin yıkılıştan kurtulabileceğini düşünüyorlardı. Bunun için bir Meclis’in ve Anayasa’nın bulunduğu Meşruti bir idareyi … Okumaya devam et Şimdi ne olacak?