Boğaz’daki Son Kayser-i Rum

  Anadolu’da devletin dine müdahale ettiği ve dinin devletin amaçları için yoğun olarak kullanıldığı dört önemli dönem vardır. Boğaz’da ikamet eden dört Kayser-i Rum, bu dönemlerin temsilcileridirler.   İlk Kayser-i Rum I. Theodosius’tur. Theodosius, Hıristiyanlık içindeki tartışmalara son vererek Ortodoks mezhebini devletin resmi dini ilan etmiş ve diğer inanç, din ve mezhepleri yasaklamıştı. Hatta Vaiz … Okumaya devam et Boğaz’daki Son Kayser-i Rum