Kanayan bilinç: Ulusçuluk

Milliyetçilik teorisyenlerinden Benedict Anderson’a göre ulus yani millet, vasıfları ile hayal edilmiş, belli özellik ve sınırlar ile sınırlandırılmış ve bu sınırlılık içinde egemen olduğu düşünülmüş, icat ve inşa edilmiş bir siyasal topluluktur. Binaenaleyh dinsel kurumların halklar üzerinde egemenliği milliyetçiliğe aykırı bir durumdur. Avrupa’da ulus devlet inşa sürecinin sonunda hem Katolik kilisesi egemenliğini kaybetmiş hem de … Okumaya devam et Kanayan bilinç: Ulusçuluk