İslam Dünyası’nda modernleşme krizi

Gelenek kelimesinin zıddı olan “modern” kelimesi Latinceden Fransızcaya oradan da Türkçeye geçmiş olup, etimolojik olarak “revaçta olan, moda olan, itibarlı olan ve geçerli olan” demektir. “Yeni, yepyeni” de demek olan modern, bir mahiyet değişimini ifade eder. Nitel bir değişim demek olan modern kavramının üç boyutu vardır: Modernizm; yeni bir dünya tasavvurunu, modernleşme; bu tasavvurun inşa … Okumaya devam et İslam Dünyası’nda modernleşme krizi

طمس هوية الجيش التركي

وفقًا لابن خلدون فإن الجيش هو عصب الأمة. وإن عرفنا العصب بأنه الهوية فإن الجيش يمثل هوية البلد. الجيش هو روح الماضي من جانب، ووعي الأمة من جانب آخر. وعلى قدر قوة الجيش وانضباطه وردعه والتزامه بالقانون يزيد مستوى الرخاء والشعور بالانتماء في البلاد. وكما هو الحال في تاريخ كل أمة كان الجيش يمثل الكيان … Okumaya devam et طمس هوية الجيش التركي

Türk Ordusu’nun kimliksizleştirilmesi

  İbn-i Haldun’a göre asker bir milletin asabiyesidir. Asabiyeyi kimlik olarak tanımlarsak asker ülkenin hüviyetini temsil eder. Asker bir yönü ile mazinin ruhu, diğer yönü ile milletin şuurudur. Askerin gücü, disiplini, caydırıcılığı ve hukuka bağlılığı nispetinde o ülkede refah düzeyi yükselir ve aidiyet duygusu kuvvetlenir. Asker, her milletin tarihinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de tepe … Okumaya devam et Türk Ordusu’nun kimliksizleştirilmesi

Mahşerin dört atlısına karşı

Ak Parti’nin çizgi değiştirip ırkçı/milliyetçi ideolojiye savrulması ile beraber Türkiye’de kurşun gibi ağır bir yönetim krizi baş gösterdi. AKP’nin muhafazakâr milliyetçi kutup ile seküler milliyetçi kutup arasında bir gondol gibi gidip gelmesi iktidar krizini derinleştirdiği gibi, devleti oluşturan kurumların da kimlik krizine girmesine sebep oldu. Türkiye’de “tek adam” iktidarını inşa etme yolunda, devletin bütün kurumları tek rengin tonlarına bürünüp tek … Okumaya devam et Mahşerin dört atlısına karşı