Yeni Türkiye İçin Altı Strateji – 1

 

Ak Parti AKP olunca, Yeni Türkiyenamıyla mevhum bir kavram üretti. Bununla kendi sekiz – on yıllık temiz geçmişini inkar edip, belirsiz limanlara doğru yelken açtı.

Yeni Türkiye hedefine ulaşmak için uyguladıkları altı strateji var. Bu altı strateji; sağ, sol, ön, arka, alt ve üst  olmak üzere insanın altı zayıf noktası veya altı zayıf tarafını hedef edinir ve oraya hücum eder. Bir bakıma insanda hiçbir boşluk bırakılmadan bu strateji uygulanmaktadır.

Kimden ders aldıklarını ve öğrendiklerini bilmiyorum ama son derece etkili ve muvakkat sonuçlar elde eden bir yöntem olduğu muhakkak.

Birinci Strateji:

AKP İradesi mevcudiyetini devam ettirmek, parti içinde bütünlüğü sağlayıp  dağılmayı engellemek ve yeni müntesipler kazanmak için; insanın en zayıf tarafı olan ve bir çok kötü ahlakın kaynağı olan insanlardaki makam düşkünlüğü duygusunu kullanmaktadır.

Kırmızı halılara, alkışa, VİP kapılarına, protokollere bağımlı olan ve bunları kaybetmeyi her şeyi kaybetmek olarak gören, ama bunları kaybetmemek için de her şeyi feda eden insanların bu zayıf damarının üzerine bir parti disiplini inşa edilmiş durumda.

İkinci Strateji:

Korkuinsanın en önemli ve en esas duygusudur. Esasen korku yaşamı korumak ve devam ettirmek için vardır. Ama AKP İradesi insanların özellikle de aydınların bu korku damarından istifade ederek korkakların hayatlarını tahrip etmektedir.

Bu korkunun iki yönü vardır. İnsanları korkutarak idare edenler aslında kendileri de korkan insanlardır. İnsanları korkutma dereceleri kendi korkularının derecesini göstermektedir.

AKP İradesini Korkuları:

  • AKP İradesi –şimdilerde gün yüzüne çıkan- iktidara gelme mukabilinde bazı sözler verdiği Güç Merkezlerinin kendilerini gözden çıkaracağından korkmaktadır.
  • ABD, İngiltere ve Almanya gibi AKP’yi yıllardır dinlediklerini söyleyen güçlerin AKP’nin mahremlerini ortaya dökeceklerinden korkmaktadır. İğrenç kasetler buna dahildir.
  • Yaptıkları yolsuzluk ve hukuksuzluklardan dolayı evlad ü iyali ile beraber yargılanacaklarından korkmaktadırlar.
  • PKK ile yaptıkları anlaşmaların ortaya çıkmalarından dolayı bir gün hesaba çekileceklerinden korkmaktadırlar.

Daha başka korkular da sayılabilir…

Bu kadar korku içinde yaşayan bir İrade mevcudiyetinin devamı için, etrafa korku salmakta, insanların bu damarından istifade etmektedir.

AKP’nin saldığı korkular:

  • Muhalifleri vergi cezaları ile korkutmak.
  • Muhaliflerin kazançlarını kısmakla korkutmak.
  • Muhalifleri mallarına el koymakla korkutmak.
  • İnsanları makam ve maaşlarını kaybetmekle korkutmak.
  • İnsanların itibarını sarsmakla ve topluma rezil etmekle korkutmak. (Bunun için ellerindeki malzemelerle şantaj yapmak)
  • Yeni kurdukları mahkemelerle insanları hapse atmakla korkutmak.

Başka korku yollarını kullandıkları biliniyor…

Kullandıkları diğer yöntemleri sonraki yazılara bırakıyorum. Makam düşkünlüğü insanın sağ cenahını temsil ederken, korku insanın sol cenahını temsil eder. Bu iki hali ile bile AKP, sağdan ve soldan, hem kuşatılmış ve insanları kuşatmış durumdadır.

Bu vaziyetten ancak Allah’ın inayeti ile kurtulabilirler…

 

 About Me

Ali Agcakulu is an academic, author, and columnist. After he graduated from the Graduate School of Social Sciences at the Yildiz Technical University in 2016, he worked as a Postdoctoral research fellow at The Catholic University of America. He published two books; “The Brief History of Kurdish Nationalism” and “Said Nursi’s Political Theory or The Reform of Islamic Political Thought”. As a journalist, he was a columnist with Rota Haber and Ocak Medya news websites between 2015-2019. He also has many academic and semi-academic articles published in various magazines and newspapers. He is currently a columnist with the Ahval News website. His expertise is on the history and philosophy of Turkey’s relationships between religion and politics.

Haber bülteni

%d blogcu bunu beğendi: