Genç İslamcılar Rahatsız…

Her meclisin bir misyonu vardır.

Bazı meclisler darbe meclisidir.

Bazısı yasama meclisidir.

Bazısı  devrim meclisidir.

Bazısı meclis bile değildir.

Mevcut meclis için bir tanım yapmak gerekirse; ben bu meclisi “kendini inkar eden meclis”diye adlandırırım.

Daha önce çıkardığı kanunları, bir bir iptal ederek, kendini inkar eden bir meclis. Mevcut meclisin bir iradesi yok.

Varlıklarını medyun bulundukları Güçlü İrade’nin gölgesinde sürdüren mebusan, sadece, bir işaretle, ellerini kaldırıp indirme iradesine sahipler.

 

Çok şükür, Türkiye yeni bir seçimin sathı mailine girdi de, bu meclisten kurtulma ihtimali doğdu.

 

Partiler, 7 Nisan’da milletvekili adaylarının listesini, Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edecekler.

Ak Parti’de milletvekili listelerini kim hazırlayacak sorusu Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli.

Kulislerden sızan bilgilere göre; Sayın Erdoğan’ın, Sayın Dâvutoğlu’nu başbakan olarak görevlendirmeden evvel ile O’nun ile bir protokol yaptığı ve seçilecek milletvekilleri listesinin hazırlanmasında Ak Parti Genel Başkanı, Sayın Ahmet Davutoğlu’na sadece belli oranda bir kontenjan verdiği iddiası var.

Umarım bu iddia doğru değildir.

 

Benim kanaatime göre Ak Parti içinde bir kaç hizip var.

Bu hizipleri Erdoğancılar, İslamcılar ve Konjonktürellerolarak üçe ayırabiliriz.

 

Erdoğancılar dediğimiz ekip; global siyasetin ürünü olan, her zaman ve zeminin şartlarında yürümeyi başaran, temel ilkeleri ise mecliste veya siyasette olabildiğince uzun süre kalmak ve bazıları itibari ile şahsi menfaat temin etmek olan grup.

Bu grubun en önemli özelliği ise zaman içinde Devletleşmeleri. Daha doğrusu klasik devlet anlayışı ve mantalitesinin temsilcileri haline gelmeleri. Devlet kimdir sorusuna cevap olurlar. Devlet bunlarla vücut kazanır ve icraya başlar. Sosyal ve siyasal şartların değişmesi ile söylemleri ve görüntüleri değişen Devletin Sam Amcalarıdır bunlar.

 

İkinci grup ise Ak Parti’ye oy kazandırma potansiyeli popüler olan isimler. Bunların belirleyici olma özelliği yok. Siyasetin öznesi değil subjesi olurlar.

 

Üçüncü ve en önemli grup ise Siyasal İslamcılar. Bunlara Genç İslamcılarda diyebiliriz. Bunların yegane amacı; toplumu dönüştürmek ve bir İslam Devletikurmak.

Önlerinde prototip olarak iki ülke var; İran ve Malezya.

Genç İslamcılara göre Sayın Erdoğan misyonunu tamamlamış bir liderdir.

Bir devrim için gerekli olan zemini olgunlaştırmış ve mükafat olarak kendisine bir saray verilmiş, -muhtemelen- yapmış olduğu bazı yanlış işlere karşı da kendisine belli güvenceler ve korumalar verilmiş emektar bir liderdir.

Erdoğan’ın etrafında toplanmış hem yolsuzluklara bulaşmış, hem de mukaddes değerlere dil uzatmış bu ekipten artık kurtulmak gerekmektedir.

Genç İslamcılarartık bunlardan rahatsızdır.

 

Sırada“Devrim”vardır.

BuDevrim’i gerçekleştirecek yeni bir meclise ve yeni bir kadroya ihtiyaç vardır.

Bu Devrimci kadronun oluşturulması için 7 Haziran seçimleri üzerinden derin hesaplar yapılmaktadır.

Bundan dolayı Milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinde ciddi bir kavganın yaşanması ihtimali bayağı yüksek.

Çünkü kim Milletvekili listesini yaparsa, Ak Parti’de O’nun liderliği devam edecek demektir.

Erdoğan mı, Dâvutoğlu mu?

Aday adaylara bakıldığında Ak Parti tarafından siyasete davet edilen isimlerin karakteristik özelliklerinin -açık veya gizli- Siyasal İslamcıolmalardır.

Meclis’e çoğunlukla bunların girmesi kuvvetle muhtemeldir.

İslamcılar, Türkiye’de 100 yıldır verdikleri mücadelenin neticesi olarak bir entelektüel zümreoluşturmayı başarmışlardır.

Şimdi bu entelektüel zümre ile tarihin farklı bir dönemecine girmek üzereler.

 

Tarihe baktığımızda Mustafa Kemal Devrimleri yapmadan önce

Devrimleri gerçekleştirecek bir partinin tesisi için çalışmış ve Halk Fırkasını kurmuştur.

1 Nisan 1923’te  Birinci Meclisi feshedilmiş ve yerine İkinci Meclis için seçimler yapılmıştır. Artık devrimler yeni meclisin Halk Fırkası tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Ak Parti’deki Genç İslamcılarda Ak Parti’yi tamamen ele geçirip,  yapmayı düşündükleri Devrimi gerçekleştirecek kadrolarını Meclis’e göndermenin hesaplarını yapmaktadırlar. Genç İslamcılarınönündeki en büyük engel ise, Devlet’in vücut bulmuş hali Erdoğan ve Erdoğancılar.

Bakalım kimin adayları Meclis’e seçime girecek?

Erdoğancılar mı?

İslamcılar mı?