23 Nisan’dan 15 Temmuz’a

15 Temmuz anma programını okurken birden aklıma “Nutuk” geldi.

Evet yanlış duymadınız, aklıma Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk adlı eseri geldi.

Çünkü 15 Temmuz anma programı Nutuk’tan esinlenerek yazılmış gibi.

Nutuk’ta, Büyük Millet Meclisi’nin açılış programı da yazılıdır.

Atatürk, Büyük Millet Meclisi’nin nasıl açılacağını şöyle anlatır: (Ben sadeleştirerek sizlere aktarıyorum.)

  • Allah’ın lütfu ile Nisan’ın 23. Cuma Günü̈, cuma namazını müteakip Ankara’da BüyükMillet Meclisi açılacaktır.
  • Vatanın bağımsızlığı ve yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılması gibi en mühim ve hayati vazifeleri ifa edecek olan bu Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş gününü cumaya denk getirmekle, Cuma gününün bereketinden istifade ve bütün milletvekilleri ile Hacı Bayramı Veli camii şerifinde cuma namazı eda olunarak Kur’an ve namazın nurundan istifade olunacaktır. Namazdan sonra Lihye-i Saadet ve Sancak-ı Şerif’i yüklenerek özel daireye (Meclis) gidilecektir. Özel daireye girmeden evvel bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. İşbu merasim de camii şeriften başlayarak özel daireye kadar kolordu kumandanlığınca askeri kıtalar ile özel hazırlıklar yapılacaktır.
  • Cuma gününün kutsiyetinin teyidi için bugünden itibaren merkezi vilayette vali beyefendi hazretlerinin tertibiyle Hatim ve Buhari-i Şerif tilavetine başlanacak ve hatmi şerifin son kısımları teberrüken cuma günü̈ namazdan sonra özel daire önünde tamamlanacaktır.
  • Mukaddes ve işgal edilmiş vatanımızın her köşesinde aynı suretle bugünden itibaren Buhari ve Hatmi Şeriflerin kıraatine iştirak edilerek cuma günü̈ ezandan evvel minarelerde salavatı şerife okunacak ve hutbe esnasında padişahımız efendimiz hazretlerinin mübarek isimleri zikredilirken … memleketin bir an evvel kurtulması ve saadete ulaşmaları duası ilaveten okunacak ve cuma namazının edasından sonra hatimler tamamlanarak, hilafet makamının ve vatanın her yerinin kurtulması maksadıyla vuku bulan milli mesainin ehemmiyet ve kutsiyeti ve milletin her ferdinin kendi vekillerinden oluşan bu Büyük Millet Meclisi’nin yapacağı vatan hizmetinin zaruriyeti hakkında vaazlar verilecektir. Sonra, halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve milletimizin kurtuluşu, selameti ve bağımsızlığı için dua edilecektir. Bu dini ve milli merasimin ifasından ve camilerden çıktıktan sonra vatanın her tarafından, Hükûmet makamına gelinerek Meclis’in kuruluşundan dolayı resmen tebrikler alınacaktır. Her tarafta cuma namazından evvel münasip surette mevlidi şerif okunacaktır.
  • İşbu tebliğin hemen yayınlanması için her vasıtaya müracaat olunacak ve hızlı bir şekilde en ücra köylere, en küçük askeri kıtalara, memleketin bütün teşkilat ve kurumlarına ulaştırılması temin edilecektir. Ayrıca, büyük levhalar halinde her tarafa asılması ve mümn olan mahallerde basılıp çoğaltılması ve ücretsiz dağıtılması sağlanacaktır.
  • Cenabı haktan tam bir muvaffakiyet tazarru olunur.

15 Temmuz’u anma etkinlikleri düzenlenirken Atatürk’ten bir etkilenme var mı, bilmiyorum. Ama programların içerikleri neredeyse aynı. Namaz, Hatim, Dua, Salavat, Selalar ve bol bol tanıtımlar, her iki programın da içeriğinde var.

Vasıtalar aynı olsa bile, dilerim neticeler farklı olur…About Me

Ali Agcakulu is an academic, author, and columnist. After he graduated from the Graduate School of Social Sciences at the Yildiz Technical University in 2016, he worked as a Postdoctoral research fellow at The Catholic University of America. He published two books; “The Brief History of Kurdish Nationalism” and “Said Nursi’s Political Theory or The Reform of Islamic Political Thought”. As a journalist, he was a columnist with Rota Haber and Ocak Medya news websites between 2015-2019. He also has many academic and semi-academic articles published in various magazines and newspapers. He is currently a columnist with the Ahval News website. His expertise is on the history and philosophy of Turkey’s relationships between religion and politics.

Haber bülteni

%d blogcu bunu beğendi: