Reşit Paşa’dan Ali Babacan’a yeni düzen arayışları

Padişahlık kurumunun, Osmanlı İmparatorluğu’nun bekası için bir tehdit oluşturmaya başladığının anlaşılması, öyle sanıldığı gibi imparatorluğun son zamanlarına denk düşmez. Bu gerçeğin farkına vardığını, davranışları ile ilk defa gösteren Köprülü Mehmet Paşa’dır. Dördüncü Mehmet döneminde kendisine Sadrazamlık, yani Başbakanlık görevi verilince, Köprülü Mehmet Paşa belli şartlar altında bu görevi kabul edebileceğini Padişah’a bildirmişti. Köprülü’nün ileri sürdüğü … Okumaya devam et Reşit Paşa’dan Ali Babacan’a yeni düzen arayışları