Yeni bir darbenin ayak sesleri

Bir faaliyetin askeri boyutunu görebilmek için kullanılan kavramlara bakmak gerekir. Örneğin “Suriye’de icra edilen bir operasyonda, operasyon komutanı harekât merkezinden İHA’lar vasıtasıyla gelen görüntüleri analiz ederek takviye veya hazır kıta birliklerini bölgeye sevk etti” cümlesinde, “komutan”, “hazır kıta”, “harekât merkezi” gibi çok bariz askeri terminolojiye ait ifadeler göze çarpıyor. Buradan yola çıkarak yapılan faaliyetin askeri … Okumaya devam et Yeni bir darbenin ayak sesleri

Cemaatin fay hatları: Neo Hariciler

Sıffin’de, İslam çağında meydana gelen ilk “din ve siyaset” savaşında, siyasi hareketin lideri Muaviye yenilmek üzere iken, bir hileye baş vurmuştu. “Aramızda Kur’an hakem olsun” manasına gelen, Şam’dan getirdiği büyük mushafı, Kur’an’ı, mızraklarının ucuna asarak Hz. Ali ve taraftarlarının karşısına çıktılar.  Hz. Ali tuzağın farkında idi ve zaten kazanmak üzere oldukları savaşı tamamlamak ve henüz … Okumaya devam et Cemaatin fay hatları: Neo Hariciler

NATO’nun kanayan beyni

Akıl bağ kurma yeteneğidir. Eşya ve hadiseler arasında aklı kullanarak bağ ve ilişki kurma ameliyesi ise fikirdir. Fikretme yani düşünme bir metot çerçevesinde olursa verimli ve isabetli sonuçlar alınabilir. Bilim adamları yaklaşık olarak 19 farklı düşünme metodu ortaya koymuşlardır. Ortaya çıkan problemlerin çözümünde, problemin mahiyetine uygun en doğru düşünme metodu kullanılarak en sağlıklı çözüme ulaşılabilir.  … Okumaya devam et NATO’nun kanayan beyni