Bir başka açıdan Gare harekatı

"Yeni Türkiye düzeni ve Muhaberat Devleti" isimli makalede, AKP iktidarının sözde terörle mücadele tarihine kara bir leke olarak geçecek olan Gare harekatını İkinci Roboski Faciası olarak tasvir etmiştim.  Muhakkak ki bu operasyon ‘muhaberat devletinin’ bir sonucu veya meyvesiydi. İşin içinde muhaberat var ise -ki bundan şüphe yok- halk ile paylaşılan bilgilerin doğruluğundan da şüphe etmek … Okumaya devam edin Bir başka açıdan Gare harekatı

Reklam

Ergenekon’un HDP üzerinden Erdoğan ile hesaplaşması

Devlet idaresine daha fazla iştirak etme arzusu, vatandaşların politize olması ile sonuçlanmıştır. Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren vatandaşlık bilincinin gelişmesine paralel olarak halk her gün daha fazla siyasetle meşgul olmuştur. Vatandaşın politize olması ise, halkın zihniyetini ve fikriyatını yukarıdan aşağıya doğru kendi amaçları doğrultusunda değiştirmek isteyen jakoben Türk devletine, topluma daha fazla müdahale etmesi için yeni … Okumaya devam edin Ergenekon’un HDP üzerinden Erdoğan ile hesaplaşması

Yeni Türkiye düzeni ve Muhaberat Devleti

Türkiye üniter bir devlettir. Üniter devlet ise “merkezi idarenin üstünlüğü” esasına dayanmaktadır. Burada, “devletin merkezi nedir veya neresidir” sorusunu sormak gerekiyor. Her üniter devlette olmasa da Türkiye gibi bazı üniter devletlerde yasama, yürütme ve yargı gibi müesseselerin yanında, bunların üstünde ve bunları gizli bir el şeklinde yöneten, yönlendiren veya en azından etkileyen bazı kurumlar da … Okumaya devam edin Yeni Türkiye düzeni ve Muhaberat Devleti

Boyun eğmeyin o yalancıya

“Nûn; Kalem’e ve ehl-i kalemin onunla satır satır yazdığı yazılara yemin olsun ki.” (68/1) Bu makalede, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi, sadece bildiğimiz ve bilip de inandığımız gerçekleri yazdık. Zaten biz hiçbir şekilde yalana tevessül etmedik, yalan yazmadık. Farkına varmadan hata yapmışsak bile, o hata içinde doğruyu araştırma azim ve gayreti vardır. İlahiyat profesörü Mustafa Öztürk, … Okumaya devam edin Boyun eğmeyin o yalancıya

Türkiye’nin düzeni

7 Mayıs 1960 sonrasına “İkinci Cumhuriyet” denilmesi, alelade bir tarih belirlemek için değildir. Askerler, 1923-1950 tarihleri arasında kurup yönettikleri devleti, kısa bir süre için sivil makyavelist politikalara bırakınca, hemen bir karşı devrimin başladığını gördüler. Karşı devrimin en önemli tarafı, zannedildiği gibi, ezanın tekrar Arapça okunması, cemaat ve tarikatların tekrar görünür hale gelmesi değildir. Karşı devrim, … Okumaya devam edin Türkiye’nin düzeni