15 Temmuz ve Asker-Sivil İlişkilerine Dair…

15 Temmuz ve Asker-Sivil İlişkilerine Dair… “Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi Saldırırmış ansızın, yaydan boşanmış ok gibi Lakin aşk olsun ki, aldırmaz da otlarmış eşek Sanki tavşanmış gelen, yahut kılıksız köstebek Kâr sayarmış, bir tutam fazla olsun yutmayı Hasmı, derken çullanırmış, yutmadan son lokmayı” … derken Mehmet Akif, dünyanın ahvali bugünden çok da farklı … Okumaya devam et 15 Temmuz ve Asker-Sivil İlişkilerine Dair…

Beşinci Devrenin Kapısında

A’raf Suresi 34. ayette “Her ümmet için belirlenmiş bir müddet vardır. Vâdeleri gelince, ne bir an geri bırakabilir, ne de bir an öne alabilirler” buyurulmaktadır. Evet tarih geçmiş ümmetlerin kabristanı gibidir. “İşte onlar bir ümmetti, geldi geçti… Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz” demek sureti ile tarihi mirasa farklı … Okumaya devam et Beşinci Devrenin Kapısında

Amerikan Düzeni, Trump ve Yeni Dünya Düzeni..

Avrupa’da 16. yüzyıla kadar gizemli bir varlık olarak kabul edilen tabiatın sırları, Galileoile beraber çözülmeye başlanmıştı. Newton ile fiziğin gelişmesi neticesinde; tabiatın bilimle anlaşılabileceği ve tabiat düzeninin Tanrı tarafından yaratıldığı fakat Tanrı’nın artık bu düzene müdahale etmediği, düşüncesi gelişmişti. Newton’un bu düşüncelerine bina etmek üzere, dönemin sosyal bilimcileri, sosyal ve siyasal bir düzen inşa etmek … Okumaya devam et Amerikan Düzeni, Trump ve Yeni Dünya Düzeni..

İslam Anayasası

1808 tarihli “Sened-i İffifak” vesikası anayasa tartışmalarının başlangıcı kabul edilebilir. 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı, 1876 I. Meşrutiyet veya Kanun-i Esasi’nin İlanı, 1908 II. Meşrutiyet, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1924 Anayasası, 1960 Anayasası, 1980 Anayasası ve 2010 Anayasa değişiklikleri göz önüne alındığında karşımıza kimlik bunalımı yaşayan bir kavmin fotoğrafı çıkar. Malum, Anayasalar toplumların birlikte … Okumaya devam et İslam Anayasası